Jekk tixtieq tordna hard copy tas-sussidju imla hawn

Biex gie ppubblikat dan is-sussidju ħadmu u kkolaboraw:
Mons Charles Cordina
Mons Anton Gouder
Fr Martin Micallef
Patri Ivan Attard op
Sr Teresa Tonna
S-Sur Robert Aloisio
S-Sur Claude Mifsud
S-Sur Ian Noel Pace