Lil min jghinu il-parroċċi permezz tad-djakonija?

Lil min jgĦinu il-parroċċi permezz tad-

Il-Parroċċi Maltin matul is-sena jgħinu madwar 1300 familja permezz tal-ħidma tad-djakonija. Dawn ivarjaw minn anzjani li jkollhom bzonn l-għajnuna minħabba li ma jkunux għadhom jifilħu, għal nies li biex jibqgħu jgħixu fil-komunità ikollhom bżonn is-sostenn ta l-istess komunità. Il-Kċina ta’ Marta qassmet 50,000 ikla bnina matul l-2023.
Dar dar. Bil-ħidma tal-volontiera li jagħtu siegħa jew 2 fil-ġimgħa.
Oħrajn jiġu akkumpanjati għand professjonisti skond il-bżonn. Mediċini, ikel, ħwejjeġ, uniformijiet, lunches, riżorsi għall-iskola, naħdmu dejjem id f’id ma professjonisti mill-komunità biex l-għajnuna tagħna tkun dejjem parti minn pjan sabiex il-persuna fil-bżonn ma tingħatax biss il-ħuta biex tiekol, imma fuq kollox tiġi mgħallma tistad!