Author: Djakonija Admin

JUM IL-FOQRA

Jekk tixtieq tordna hard copy tas-sussidju imla hawn

Biex gie ppubblikat dan is-sussidju ħadmu u kkolaboraw:
Mons Charles Cordina
Mons Anton Gouder
Fr Martin Micallef
Patri Ivan Attard op
Sr Teresa Tonna
S-Sur Robert Aloisio
S-Sur Claude Mifsud
S-Sur Ian Noel Pace

Kalendarju Djakonija

Jekk trid tinkludi inizzjattiva tad-djakonija li ssir fil parroċċa tiegħek imla il-formola semplici HAWN

VOLONTARJAT – Fil-Villaġġ Malti

Jekk int interessat tagħmel 5 sa 10 jiem volontarjat mat-tfal u l-familji – imla hawn (minn 18-il sena l-fuq)

Jekk int tirrapreżenta PARROĊĊA, Għaqda, jew int persuna li tixtieq tikkommetti li tgħin biex tħallas cooling system għal tinda (Ewro 300) imla l-formola hawn

Meta faqqa t-terremot fit-Turkija u s-Sirja il-Parroċċi Maltin irrispondejna flimkien ma’ oħrajn għas-sejħa għall-għajnuna.

Forsi ninsew li eluf ta’ nies għadhom hemm, u jipprovaw jibnu ħajjithom mill-ġdid.

SOS Malta organizzazzjoni maltija li bniet isem għaliha f’dawn is-sitwazzjonijiet umanitarji u ta’ emergenza, kienet minn ta’ l-ewwel li marret fuq il-post.

Ir-rappreżentanti ta’ SOS Malta illum waslu biex ingħataw roqgħa art fejn bnew villaġġ ta’ tined għal 70 familja b’tinda kbira biex tintuża bħala skola fin-nofs.

Wara taħdidiet bejn Vigarjat Djakonija, MCYN u SOS Malta qed nipproponu li nidħlu f’kollaborazzjoni biex:

  • Insostnu lil dawn ħutna fil-bżonn billi bħala parroċċi/djoċesi nghinu biex jinxtraw coolers biex is-sħana tas-sajf ma twaqqafx il-ħidma fil-villaġġ.
  • Noffru esperjenza ta’ ġimgħatejn fil-villaġġ malti lil rappreżentanti mill-parroċċi maltin matul is-sajf (inkluz taħrig u sostenn)
  • Naħdmu flimkien biex l-esperjenza tal-maltin f’dawn is-sitwazzjonijiet tkun tista’ tinqasam u titkompla fil-komunitajiet parrokkjali u lokali tagħna

IL-VILLAĠĠ MALTI MMEXXI MINN SOS MALTA

Villaġġ ta’ 70 tinda mibni u mmexxi min SOS Malta għal 70 familja u tinda oħra li tintuża bħala skola għat tfal. Parti mill-villaġġ ta Reyhanli, fir-reġjun tat-Turkija msejjaħ Hatay, 65 kilometru biss il-bogħod minn Aleppo fis-Sirja.

IL-BŻONN URĠENTI

Bħal f’pajjiżna is-sajf f’dan ir-reġjun huwa kiefer. Forsi iktar minn tagħna. Żgur li kif nafu t-tined isiru fran fix-xemx. Is-soluzzjoni possibbli hi li kull tinda jkolla cooler u fuq it-tinda ezistenti tintrama fly-sheet (qisu l-materjal l-ahdar li nużaw Malta biex ikollna d-dell). Dawn jinxtraw minn post viċin u jiġu installati minn nies tal-post taħt it tmexxija tar-rappreżentanti ta’ SOS Malta.

Kull cooler, flysheet u struttura jiswa 300 Ewro

IL-PROPOSTA

Qed nistiednu lil parroċċi maltin jieħdu impenn li jiffinanzjaw cooler u struttura tad-dell ghal tinda jew aktar.

Aħna nipprovdu materjal li bih ninfurmaw il-komunita, nilqgħu mistoqsijiet biex in-nies ikunu nfurmati aħjar u jkun hemm sit elettroniku fejn l-iżvilupp fil-villaġġ jkun jista jigi segwit permezz ta ritratti u kitbiet.

Nistiednu nies ta ‘l fuq minn 18 il-sena li jixtiequ jkunu jafu aktar dwar l-opportunita ta gimghatejn volontarjat fil-villagg matul is-sajf biex ikellmuna

Naħdmu mal-parroċċi maltin biex biex l-esperjenzi li membri tal-komunitajiet tagħna jagħmlu barra minn malta fosthom din, isibu għalqa għammiela fil-parroċċi tagħna.

Dan permezz ta’ opportunitajiet ta formazzjoni, u azzjoni li niżviluppaw flimkien miegħek bħala kappillan skond il-bżonn fil-komunita tiegħek

Turkija / Sirja


COLLECTION POINTS/POSTIJIET TA ĠBIR
LOCATIONS:
QAWRAMOSTAIKLINGŻIRAGĦAXAQ B’BUĠIA


ESSENTIAL ITEMS COLLECTED IN PARISHES FOR TURKEY AND SYRIA

Next Sunday, 12 February 2023, a number of parishes in Malta will be collecting basic and essential items to be sent to the people struck by the earthquake in Turkey and Syria. This initiative is being coordinated by the Archdiocese of Malta through the Fondazzjoni Opri Soċjali.

The products needed include: canned and sealed food, sanitary products, tents, tent mattresses, sleeping bags, torches, batteries and power banks.

The full list of items to be collected can be obtained from the website djakonija.org/turkijasirja. Further details can be found there about the venues to which donations may be delivered.

Items may be left in the centres set up for this purpose in the parishes of Iklin, Qawra, Għaxaq, Gżira, Mosta and Birżebbuġa between 10am and 4pm. In each parish, a number of volunteers will receive the donations, sort and pack them well in special boxes to ensure they will reach their destination in as quickly as possible.  The boxes will be passed on to the Civil Protection Department which is currently in continuous contact with the respective authorities in Turkey and Syria.

It is important to note that items not on the list of items specifically requested by the Civil Protection Department will not be accepted.

Fondazzjoni Opri Socjali works to provide support to diocesan entities, including Maltese parishes, and helps in the organisation of pastoral events and initiatives of social benefit to the community.


JINĠABRU OĠĠETTI ESSENZJALI FIL-PARROĊĊI GĦAT-TURKIJA U S-SIRJA

Nhar il-Ħadd li ġej, 12 ta’ Frar 2022 għadd ta’ parroċċi f’Malta se jiġbru affarijiet bażiċi u essenzjali li għandhom bżonn bħalissa l-popli tat-Turkija u s-Sirja. Din l-inizjattiva qed tiġi koordinata mill-Arċidjoċesi ta’ Malta permezz tal-Fondazzjoni Opri Soċjali vo/1415. 

Il-prodotti meħtieġa jinkludu: ikel f’bottijiet u pakketti magħluqin, prodotti sanitarji, tined, saqqijiet tat-tined, sleeping bags, torches, batteriji u power banks. 

Il-lista sħiħa tal-affarijiet li se jinġabru tista’ tinkiseb minn djakonija.org/turkijasirja flimkien ma’ dettalji oħra dwar minn fejn ser jinġabru d-donazzjonijiet.

L-affarijiet jistgħu jitħallew fiċ-ċentri tal-parroċċi tal-Iklin, il-Qawra, Ħal Għaxaq, Birżebbuġa, il-Gżira, u l-Mosta bejn l-10am u l-4pm fejn se jkun hemm għadd ta’ voluntiera jilqgħu d-donazzjonijiet u jippakkjawhom b’mod organizzat biex jaslu malajr fejn hemm bżonn. Id-donazzjonijiet ser jinġabru u jitqassmu f’kaxxi apposta fil-parroċċi stess biex imbagħad jgħaddu lid-dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, li bħalissa jinsab għaddej f’kuntatt kontinwu mal-awtoritajiet konċernati fit-Turkija u s-Sirja.

Mhux se jiġu aċċettati affarijiet li mhumiex imniżżla fil-lista ta’ oġġetti mitluba speċifikament mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili.

Il-Fondazzjoni Opri Soċjali taħdem biex tipprovdi sapport lill-entitajiet djoċesani, fosthom il-parroċċi Maltin, u tgħinhom jorganizzaw inizjattivi pastorali u ta’ benefiċċju soċjali fil-komunità.