Author: Djakonija Admin

Solidarity Meals

Solidarity Meals is a project that started during the Covid lockdown, providing cooked food for people who couldn’t cook for themselves. At its peak a team of 75 volunteers was delivering 850 meals a day all around Malta. Although amounts dropped as the restrictions subsided, the need was still present and to date the Maltese Parishes with the help of the Alfred Mizzi Foundation have been supporting such persons in our communities since.

LOOP Kitchen has now been set up, to continue providing for those who find themselves in need, whilst providing an opportunity for those who can help to do so.

If you want to help us with the preparation of such food and related kindly fill in form HERE

All the people we help are also provided with professional help as necessary and their situation regularly assessed in order not to make them dependent on the system but rather realise their full potential. In the process in the past years Maltese parishes have been assisting around 1300 families with Food Hampers. If you wish to help us with such foodstuffs below is a list of what we use most in such hampers.

 • Baked Beans 
 • Biscuits 
 • Breakfast Cereal 
 • Canned broad beans 
 • Canned Fruit 
 • Canned or Dry Lentils 
 • Canned Milk 
 • Canned Mixed Veg 
 • Canned Mushrooms 
 • Canned Peas 
 • Canned Tomatoes
 • Cleaning products 
 • Cooking Oil
 • Corned beef 
 • Coffee
 • Flour 
 • Fruit Juice 
 • Hand wash 
 • Herbal Tea 
 • Instant Coffee 
 • Jams 
 • Kunserva/Tomato Paste 
 • Luncheon Meat 
 • Passata Pasta – varied
 • Rice, Couscous, Noodles 
 • Shower gel
 • Sugar
 • Tea
 • Bags
 • Tinned Fish
 • Toilet Paper 
 • Yeast

Laqgħat Operaturi Pastorali Djakonija Fil-Parroċċi

Il-LAQGĦA LI JMISS

Din is-sena il-laqghat ghall-operaturi pastorali tad-djakonija fil-parroċċi u l-komunita ser isiru b’mod hybrid.

Inheggu kemm jistghu minnkom ikunu maghna fizikament imma nifhmu li ghal x’uhud dan mhux possibbli. Ghaldaqstant se naghmlu hilitna biex inzommu wkoll il-laqgha fuq zoom, bl-ahjar partecipazzjoni possibbli. 

PROGRAMM TAS-SENA

Hawn isfel qed nghaddulkom il-Programm ghal din is-sena kollha. Tindunaw li xi drabi il-laqgha ser issir fl-ahhar tlieta tax-xahar u ohrajn fl-ahhar Hamis tax-xahar dan anke biex min it-tlieta dejjem mehud ikun jista almenu jattendi tal-hamisijiet. 

Il-Laqghat fizici ser ikunu qed isiru f’parrocci diversi anke biex niltaqghu mar-realtajiet fil-komunitajiet taghna. 
napprezzaw li jkun hemm sforz biex kull parroċċa ikolla raprezentanza f’kull laqgha. 

Din is-sena min jippartecipa ghal mill-inqas 70 fil-mija tal-laqghat, ser ikun rikonoxxut mill-Pastoral Formation Institute- Dwar dan naghtu aktar dettalji fl-ewwel laqgha.

It-Tlieta  25 ta’ Ottubru

Kelliema: Sra Catherine Fleri soler

Tema: Djakonija ħidma ta Żvilupp fil-Komunita

It-Tlieta 29 ta Novembru

Kelliem: Prof Salvu Chircop

Id-Djakonija fil-Parroċċa – Komunita’ ta’ Fidi li twassal il-messaġġ tal-Vanġelu lill-hinn

Il-Ħamis 26 ta’ Jannar

Kelliem: Sur Joseph Pellicano

Support Emozzjonali fil-Komunita

It-Tlieta 28 ta’ Frar

Kelliema: Sr Teresa Tonna

L-iSkola bħala kollaboratur importanti

tal-ħidma tad-djakonija fil-parrocca

Il-Ħamis 30 ta’ Marzu

Kelliema: Dr Anna Vella

Ngħinu lil min nixtiequ jinbidel

imma mingħajr ma nipprovaw nibdluh aħna

It-Tlieta 25 ta’ April

Esperjenzi ta volontarjat Internazzjonali

Kif jistgħu jkomplu fil-parroċċi tagħna

Il-Ħamis 25 ta’ Mejju

Komunita li tisma’: Tilqa, u Tippromwovi l-fejqan

2 inizzjattivi f’parroċċa lokali

u oħra internazzjonali

It-Tlieta 27 ta’ Gunju

Kelliem: Sur Benjamin Flores Martin

Il-ħidma tad-djakonija fil-parroċċa,

u dik fost iż-żghażagħ jistgħu joqorbu

għall-ġid tal-komunita?

TISTA’! Korsijiet b’Xejn għal Żgħażagħ

You Can! Train and Upskill – Free Courses

Minn 12 sa 19-il sena / from 12 to 19 year olds 

Applika Issa – Apply Now
Painting – Xogħol ta’ Żebgħa

Wednesdays at 6.30 – 830 pm

Starting Wednesday 11 Jan

Venue: Senglea Parish Hub

8 sessions

Applika Issa – Apply Now
Welding

Tuesdays at 7 – 830 pm

Starting Tuesday 10 Jan

Venue: Senglea Parish Hub

8 sessions

Applika Issa – Apply Now

Music – Mużika

Saturdays at 3 -5 pm

Starting Saturday 14 Jan

Venue: Senglea Parish Hub

8 sessions

Applika Issa – Apply Now

Customer Care

Mondays at 6.30 – 830 pm

Starting Monday 9 Jan

Venue: Senglea Parish Hub

8 sessions

Applika Issa – Apply Now

Cooking – Tisjir

Saturdays at 4 – 6 pm

Starting Saturday 14 Jan

Venue: Senglea Parish Hub

8 sessions

Applika Issa – Apply Now

Interview skills & CV writing

Mondays at 6.30 – 830 pm

Starting Monday 9 Jan

Venue: Senglea Parish Hub

8 sessions

Applika Issa – Apply Now

Sewing & Textiles – Ħjata u Tessut

Wednesdays at 6.30 – 830 pm

Starting Wednesday 11 Jan

Venue: Senglea Parish Hub

8 sessions

Applika Issa – Apply Now

Guilding – Induratura

Fridays at 630 – 830 pm

Starting March 2023

Venue: Senglea Parish Hub

8 sessions

Applika Issa – Apply Now

Woodwork – Xogħol tal-Injam

Thursdays at 630 -830 pm

Starting March 2023

Venue: Senglea Parish Hub

8 sessions

Arkivju ta Riżorsi

Id-Duttrina Soċjali tal-Knisja

Laqgħa 1

Laqgħa 2

Laqgħa 3