Author: Djakonija Admin

Financial Literacy

FINANCIAL LITERACY TRAINING THE TRAINERS

Interessat/a(Required)
Dan il-progett huwa intiz bħala parti mill-ħidma pastorali fil-komunita u ġħaldaqstant il-Kappillan/Persuni responabbli mill-aġenziji djoċesani tad-djakonija fil-komunita huma dawk li f'isimhom inwettqu din il-ħidma. Jekk jogħġbok immarka li taqbel ma dawn iż-żewġ stqarrijiet ta' hawn taħt.(Required)

Int ukoll tista tgħinna ngħinu

Parishes help 1300 families throughout the year. Help us by donating

€20 – 51002037 €50 – 51902072

You can also pass a cheque written to Archdiocese of Malta – Parish Diaconia to your parish priest or by post to Fond Djakonija Parroċċi (VO1415), Attn Djakonija Unit, Caritas, Mountbatten str, Hamrun Malta

Il-Parroċċi jgħinu 1300 familja matul is-sena. Għinna ngħinu b’donazzjoni fuq

€20 – 51002037 €50 – 51902072

Tista wkoll tagħti ċekk indirizzat Arċidjoċesi ta Malta Fond Djakonija Parroċċi lill-kappillan jew bil-posta lil Fond Djakonija Parroċċi (VO1415), Attn Djakonija Unit, Caritas, Mountbatten str, Hamrun Malta