Kors ġdid għal min irid jtejjeb l-għarfien dwar il-ħidma pastorali tad-djakonija.

Kors msawwar fuq pre recorded lectures li tista tarahom fil-ħin u l-kumdita tiegġħek

Suġġerit speċjalment għal dawk diġa responsabbli minn ħidmiet ta djakonija fil-komunita’.

MIN REGISTRAT DIGA BHALA OPERATUR PASTORALI IHALLAS €25 flok €40* – u jista japplika hawn https://parrocci.knisja.mt/pfi

Aktar informazzjoni fuq: https://pfi.edu.mt/course/intro-diakonia/