Kummissjoni Djoċesana Djakonija

Membri

Chairperson: Mons Charles Cordina – Vigarju Episkopali Djakonija
Assistent Chairperson: S-Sur Albert Debono – Uffiċċjal Pastorali  fi ħdan il-Vigarjat Djakonija
Segretarja: Sr Rita Mangion – Segretarja fi ħdan il-Vigarjat Djakonija

2 Membri Rappreżentanti tal-Kulleġġ tal-Kappillani:
Fr Brian Gialanze – Kappillan Parroċċa Kalkara
Fr Charlon Muscat – Kappillan Parroċċa Birkirkara San Ġużepp Ħaddiem

4 Membri mill-Esperjenza tal-Ħidma tad-Djakonija fil-Parroċċi
S-Sra Audrianne Farrugia – Parroċċa Siġġiewi
S-Sra Marika Borg Wirth – Parroċċa San Ġiljan
S-Sur Mark Gatt – Parroċċa Qawra
S-Sra Miriam Grech – Parroċċa Marsaskala

It-terminu ta’ tlett snin jiskadi f’Dicembru 2025