Fl-okkażżjoni tal-50 Sena Anniversarju mindu Mons Charles Cordina sar Saċerdot, ser ningħaqdu flimkien madwaru bħala operaturi tad-djakonija, nhar l-Erbgħa 24 ta’ Lulju 6pm, għal quddiesa flimkien u festin zgħir. Aktar dettalji jitġħabbru aktar tard.
Napprezzaw jekk tista timla din il-formola biex inkunu nafu min ġej u allura nippreparaw aħjar.

Isem u Kunjom / Name & Surname(Required)