FINANCIAL LITERACY TRAINING THE TRAINERS

Interessat/a(Required)
Dan il-progett huwa intiz bħala parti mill-ħidma pastorali fil-komunita u ġħaldaqstant il-Kappillan/Persuni responabbli mill-aġenziji djoċesani tad-djakonija fil-komunita huma dawk li f'isimhom inwettqu din il-ħidma. Jekk jogħġbok immarka li taqbel ma dawn iż-żewġ stqarrijiet ta' hawn taħt.(Required)